Smart maskering


Mindre friktion

  • Maskeringar med rillor – idén med de flesta rillor är att minska friktionen vilket i sig borgar för snabbare hantering , t ex GAQ, SSR eller GTM.

Slitback

  • Tänk på att Slitback – delbar bärfolie - gör etiketterna mycket snabbare att lösgöra och att använda t ex ERX eller ERS

Siktringar

  • Etiketter med tryckta siktringar är mycket lättare att centrera t ex över ett hål än om inget tryck finns. Använd etiketter som t ex ERX.

Grepp

  • Välj pluggar och maskeringar med bra handtag. Dessa går snabbare att jobba med och ger dessutom en bättre ergonomisk situation, t ex med GBH eller GKW.

Häng och maskera samtidigt

  • Med t ex GHH, GHA och QB finns potential att ”slå två flugor i en smäll”.


Ventilerade maskeringar för att undvika övertryck

  • Tänk på att innesluten luft som värms upp ökar i tryck och då kan det vara nödvändigt att släppa ut lite luft utan att riskera att färg eller förbehandlingsvätskor tränger in - detta är möjligt genom t ex GAP, GAQ eller GVM.

Minimera lackkanter

  • Övergången mellan lackerad yta och maskerad yta kan ibland bli rätt skarp - ett sätt att undvika det problemet är att skugga övergångszonen, t ex med GKW.