PRODUKTIONSUTVECKLING

Sedan HangOn´s start har ambitionen att producera effektivt varit stor. Därmed har en mängd specialmaskiner och produktionsmetodik utvecklats och det sker i oförminskad grad än idag. Utifrån kundbehov utvecklas produkter tillsammans med unika tillverkningsmetoder.


HQC- tre olika material blir en produkt automatiskt. Produceras i en maskin utvecklad av HangOn.

En av våra smarta lösningar i ”Quick Family”, HQS. Produceras i en maskin utvecklad av HangOn.

Smart lösning i form av ordnad krok för automation. Krokarna tillverkas i en maskin utvecklad av HangOn.

I en egenutvecklad maskin tillverkas en av de smarta lösningarna i ”Quick Family”, HQL.

Automatisk punktsvets är också en av våra produktionsmetoder som vi utvecklat på HangOn.