SMART LOGISTIK & ADMINISTRATION

En leverans från HangOn är mycket mer än bara en leverans. Förutom levererade produkter får Du även kunskap om smarta lösningar för hängning och maskering.


Hang On 170519 0994 Dci 0

Vi erbjuder service genom hela processen, från order till utleverans. Tack vare våra kundanpassade IT-lösningar, som är under ständig utveckling, effektiviseras hela vår order-, produktions- och leveransprocess. Tillsammans med alla HangOn-medarbetare genererar de kalkyler och ritningar på de smarta lösningar Du behöver. Dessutom kan de ge svar på många andra frågor Du har om Dina leveranser.

Vår nyutbyggda hub i Hillerstorp på totalt 20 000 m² inrymmer bl a ett nytt logistikcenter där vi utvecklar och utökar kapaciteten för bådelagerhållning och utlastning. Men framförallt är det ett nav där kunskap, produktion och kreativitet möts.