Smart hängning


Hitta outnyttjad kapacitet och fyll den genom tätare hängning

 • Identifiera anledningar till luckor och skaffa hängsystem som minimerar dessa.
 • Använd hela höjden genom att t ex förhänga små objekt på hängare som utnyttjar full lackeringshöjd, t ex HQS.
 • Utnyttja djupet. Objekt som är tunna och luftiga kan ofta flerfaldiga kapaciteten genom att hängas på djupet, med t ex HCS, H11B.

Hantera hängmärken

 • Tänk på att många objekt har en A- och B-sida, en naturlig baksida eller ytor som inte måste lackeras till 100%. Försök att använda en hängmetodik som sparar färg och minimerar hängmärken, t ex BHL Y, ROB.
 • Använd hängprodukter som ger små hängmärken. Häng på så tunt material som möjligt, tex plåtpilar med vassa kanter eller tunn fjädertråd, t ex HQL.

Skapa stadig hängning och bra kontakt

 • Spänn in upphängning – t ex fjädertrådbyglar, BHL Y.
 • Hitta fler än en kontaktpunkt – t ex genom att hänga på två krokar eller använda pilar eller plåtbleck som i en och samma artikel skapar flera kontaktpunkter och därigenom stadigare hängning.
 • Tänk på att bra kontakt generellt skapas när det är vassa kanter på det man hänger på, t ex pilar och HQS.

Hantera problem med kurvor

 • Lura problem med backar genom att hänga endast i en punkt, t ex med skaftförsedda hängbalkar, lekare alternativt rotationsenheter, t ex ROT 03

Hantera problem med backar
 

 • Undvik spänningar från stretande krokar genom att ha en nedpendlad hängbalk eller ram mellan conveyor och objekt, t ex H11B, HCF.

Hantera densitet

 • Ett sätt att hantera backproblemet och samtidigt få högre hängdensitet i linen är att använda 45° vinklad krok eller hängbalk på 45° vinklat skaft. (fig visar linen uppifrån)