CHYTRÉ ZAVĚŠOVÁNÍ


Najděte nevyužitý prostor a naplňte ho do plné kapacity zvýšením hustoty zavěšení

 • Zjistěte důvody mezer a použijte závěsový systém, který odstraní mezery.
 • Využijte celou výšku, například předvěšováním malých dílů na závěsy, které plně využívají celou průjezdní výšku, jako např. HQS.
 • Využijte šířku. Úzké a vzdušné díly zavěšujte v celé šířce, abyste zvýšili kapacitu, jako např. HCS, H11B.

Odstraňte otisky

 • Pamatujte, že mnoho dílů má strany A a B, a že zadní část povrchů nemusí být lakována na 100%. Používejte závěsové metody, které šetří lakování a minimalizují otisky, jako např. BHL Y, ROB.
 • Používejte závěsové produkty, které zanechávají minimální otisky. Zavěšujte na nejtenčí možný materiál, například šipky s ostrými hranami nebo pružinový drát, jako např HQL.

Ujistěte se, že zavěšení je stabilní a má dobrý kontakt

 • Zavěšte rozepřením nebo ukotvením daného dílu – například vložením pružinového drátu, HQL.
 • Najděte více kontaktních ploch, například zavěšením na dva nebo více háků, nebo použitím šipek nebo plechů, které nabízejí najednou několik kontaktních bodů, čímž s. I stabilizuje zavěšení.
 • Nezapomeňte, že dobrý kontakt je hlavně vytvořen zavěšením za ostré hrany, jako jsou šipky a HQS.

Vyřešte problémy se zatáčkami

 • Vyvarujte se rotace napnutých háků použitím závěsové lišty H11B, H2B apod. mezi dopravník a výrobek, nebo použijte otočné nebo rotační zařízení, jako je ROT 03.

Vyřešte problémy se stoupáním a klesáním

 • Předejděte problémům se stoupáním a klesáním použitím jednoho závěsného bodu, například s T-závěsy, rámy HCF K nebo háky HCS K.

Vyřešte hustotu zavěšení

 • Jedním z řešení problému a také získání vyšší hustoty zavěšení na lakovací lince je použití 45° háků nebo závěsových lišt otočených o 45° k dopravníku (obrázek ukazuje linku/dopravník shora)