PATENTY

Neustále vynalézáme nová chytrá řešení při vývoji našich produktů.


Hang On 170515 0471 Hi

Mnohé speciální projekty pro specifické zákazníky a produkty vedou k chytrým řešením, která mají širší možnosti použití. Tato řešení mají často silný potenciál k zefektivnění povrchových úprav, a proto žádáme pro mnohé z nich o patenty a designové patenty. K dnešnímu dni držíme více než 40 patentů a designových patentů.