PATENT

Under vår produktutvecklingsprocess hittar vi ofta nya smarta lösningar.


Hang On 170515 0471 Hi

Många av våra specialprojekt och produkter utvecklas till lösningar med bredare användningsområden – och potential att effektivisera lackeringsindustrin. För många av den här typen av smarta lösningar ansöker vi om patent och ’Design Patent’. 
Fram till idag (2018) har vi mer än 40 patent och design patent.