HANGON PROCESS FÖR KUNDANPASSADE LÖSNINGAR

Varje år tar vi fram tusentals speciallösningar och vi har skapat en välfungerande process för detta
- HANGON PROCESS FÖR KUNDANPASSADE LÖSNINGAR


Kundanpassning 0

Som experter inom vårt område har vi djup kunskap om varje liten detalj av den industriella lackeringsprocessen. Vår utvecklingsavdelning har decenniers erfarenhet av att ta fram speciallösningar för lackeringsindustrin.

Vi lyssnar noga till Dina behov och samlar information för att utveckla innovativa och smarta lösningar. Vi analyserar hur olika uppgifter i Din specifika lackeringsprocess kan lösas på bästa möjliga sätt. Att hitta den smartaste lösningen för Dina individuella behov tar tid – men vår erfarenhet har lärt oss att varje investerad timme ger utdelning i form av ökad lönsamhet på lång sikt.

FÖRBEHANDLING AVRINNING
Objekt kan behöva orienteras så att vätskor enkelt och snabbt kan rinna ur. Vid doppförbehandling bör man tänka på att man kan få lyftkrafter och luftfickor.

LACKERINGSPROCESS
Typ av färgsystem, förbehandling och temperaturexponering.

ERGONOMI
Hitta enklast möjliga häng- och maskeringsmetodik för att minska belastningen för den personal som jobbar med detta. Använda smarta hjälpmedel som t ex TPR.

LOGISTIK
Hur förflyttas gods i lackeringsprocessen? Typ av conveyor , last- bärarsystem. Vad händer före och efter lackering? – Kanske finns rationaliseringar genom att minska någon hantering.

KVANTITET
Antal per batch, antal per år, totalantal.

PLATS I LINEN
Vad är maximal godsstorlek? Friavstånd till conveyor/hackskena, typ av lastbärare/hackskena, eventuella slitsöppningar.

KURVOR & BACKAR
Minsta kurvradie, minsta backradie, största lutande vinkel.

PRODUKT
Vikt, dimensioner, A-/B-ytor, möjliga hänghål, varianter.

TIDSRAMAR
Hur snabbt ska lösningen vara framme?
Prototyper, serietillverkning.

BUDGET
Vad är målkostnad per lackerat objekt? Hur mycket kan man investera?

HÄNGRIKTNING
Behöver man orientera objektet på något speciellt sätt för att det ska gå att lackera på ett effektivt och enkelt sätt?

HÄNGDENSITET
Antal objekt per conveyormeter/lastbärare?

A- /B-YTOR
Specificera vilka ytor som ska ha full täckning (A) och vilka ytor som inte behöver lackeras (B).

HÄNGMÄRKEN
Var får hängmärken finnas, hur stora får de vara?

SÄKER JORDNING
Säkerställ att objekt är säkert kopplat till potentialfri jord varje gång – detta för att få jämna skikt och spara färg vid elektrostatisk lackering.

GRAD AV MASKERING
En yta som ska vara fri från färg kan ibland tillåtas ha en viss grad av stänk, på del av eller hela ytan.

KANTER
I övergången mellan maskerad och lackerad yta blir det en kant som kan vara mer eller mindre skarp.

ÅTERVINNING
Är det önskvärt med maskeringsmaterial som återvinns eller inte? Detta är ofta en fråga om kvalitetssäkring.

TOLERANSER
En maskerad yta har geometriska läges- och måttoleranser.

ACCEPTANS AV FLAGOR
Vid återanvändning av maskeringsprodukter kan det finnas kvar gamla färgflagor som då kan kontaminera vid senare bruk.

APPLICERING / AVTAGNING
Tänk igenom hur maskeringsprodukter blir att använda, både när man applicerar dem och när de ska tas bort.