HANGON VÝVOJOVÝ PROCES ZAKÁZKOVÉHO PRODUKTU

Každý rok vyrobíme tisíce speciálních řešení a zlepšujících návrhů.
- HANGON VÝVOJOVÝ PROCES ZAKÁZKOVÉHO PRODUKTU


Kundanpassning Cz Hi

Jako odborníci v naší oblasti jsme dobře obeznámeni s každým malým detailem v procesu povrchových úprav. Naše vývojová oddělení mají desítky let zkušeností s vývojem specializovaných řešení pro povrchové úpravy.

Pozorné naslouchání Vaším potřebám a shromažďování nezbytných informací nám umožňuje vyvinout inovativní a chytrá řešení. Analyzujeme, jak lze řešit různé úkoly ve Vašem specifickém lakovacím procesu co nejlepším možným způsobem. Hledání nejchytřejšího řešení pro vaše individuální potřeby zabere čas – ale naše zkušenost je, že každá investovaná hodina se vyplatí díky dlouhodobé ziskovosti.

ODTOK PŘEDÚPRAVY
Je potřeba výrobky zavěsit tak, aby kapaliny mohly snadno a rychle odtéct. U ponorové předúpravy vemte v potaz zvedací síly a vzduchové kapsy.

LAKOVACÍ PROCES
Typ lakovacího systému, předúpravy a teplotní expozice.

ERGONOMIE
Najděte nejjednodušší způsob zavěšování a maskování, aby jste snížili pracnost. Použijte chytré nástroje jako je TPR.

LOGISTIKA
Jak je zboží přepravováno po celou dobu lakovacího procesu? Jaký je typ dopravníku nebo nákladního prostředku? Co se děje před a po lakování? Může redukovaná manipulace zefektivnit proces?

MNOŽSTVÍ
Počet na dávku, rok a celkem.

PRŮJEZDNÍ PROFIL
Jaká je maximální velikost zboží? Volný prostor na dopravníku/hřebenu, typ dopravníku, možné mezery.

ZATÁČKY & STOUPÁNÍ
Nejmenší poloměr zatáček, radius sklonu a největší úhel sklonu.

FYZICKÝ VÝROBEK
Hmotnost, rozměry, A/B plochy, možné otvory pro zavěšení, verze.

ČASOVÝ RÁMEC
Jak rychle potřebujete řešení? Prototypy a sériová produkce.

ROZPOČTY
Plánované náklady na lakovaný předmět? Kolik lze investovat?

SMĚR ZAVĚŠENÍ
Je potřeba předmět speciálně umístit pro efektivní a jednoduché lakování?

HUSTOTA ZAVĚŠENÍ
Celkový počet kusů na dopravníku nebo metru dopravníku?

A/B PLOCHY
Určete, které povrchy mají být plně pokryty (A), a které ne (B).

OTISKY
Kde jsou otisky akceptovány? Jak velké otisky jsou povoleny?

DOBRÉ UZEMNĚNÍ
Ujistěte se, že je výrobek dobře uzemněn – aby se zajistilo rovnoměrné nanášení prášku a jeho úspory.

STUPEŇ ZAMASKOVÁNÍ
Někdy jsou přijatelné lehké přestřiky na části nebo na celé nelakované ploše dílu.

POZVOLNÉ/OSTRÉ HRANY
Mezi maskovaným a lakovaným povrchem může dojít k méně nebo více ostrým hranám.

RECYKLOVATELNOST
Chcete opakovaně používat maskovací materiál nebo ne? To je často otázka zajištění kvality.

TOLERANCE
Maskované povrchy mají přesně orientovanou polohu a toleranci měření.

AKCEPTACE TEČEK
Při opětovném použití maskování, může na něm zůstat stará barva a kontaminovat později lakované výrobky.

NASAZOVÁNÍ/SNÍMANÍ
Zvažte, jak maskování používáte při nasazování i snímání.