TABULKA DOPORUČENÉ ZÁTĚŽE – HÁKY


Belastningstabell Krok Cz

NĚKTERÁ FAKTA O NOSTNOSTI

Nosnost jednoho háku je závislá na mnoha faktorech, Nejdůležitější je materiál, průměr drátu a ortogonální vzdálenost. Přibližný vzorec platí pro jeden hák:

Mmax ≈  σs x ø³/99,5e
Mmax = zatížení, kde začíná nevratná deformace (kg)
σs = pevnost v ohybu ≈ 0,8 x pevnost v tahu (MPa)
e = ortogonální vzdálenost (mm)

Typické dynamické chování standardních háčků při zatížení je, že maximální zatížení je zatížení, kde se drát začne trvale deformovat je stejný pro háky DV a R, ale přibližně dvojnásobný pro DV M! Jestliže křivka háku DV a DV M se dá popsat jako “konkávní” zátěžové prodloužení čáry před spadnutím zátěže, hák R vypadá spíš jako konvexní tvar.

Bezpečné zatížení a nevratná deformace jsou u jednotlivých tvarů háků váhově velmi odlišné. R háky mají nízké bezpečné zatížení, DV háky mnohem vyšší. DV / DV M tvar háku je proto bezpečnější volba.