CHYTRÉ MASKOVÁNÍ


Redukce tření

  • Maskujte se žebry – důvodem, proč je dobré většinou použít žebra, je snížení tření, což zrychluje maskování, např. GAQ, SSR, GTM.

Řezaná podkladní fólie

  • Mějte na paměti, že řezaná podkladní fólie urychluje odlepení koleček a jejich následné použití. Používejte kolečka jako jsou ERX nebo ERS.

Osový kříž

  • Pracujte s osovým křížem – maskovací kolečka s tištěným osovým křížem se snadněji centrují na otvory, narozdíl od koleček bez potisku. Použijte kolečka jako je ERX.

Držák

  • Vyberte si zátky a maskování se správným držákem, se kterými se pracuje rychleji a lépe např. zátky GBH, GKW.

Zavěšujte a maskujte v jednom kroku

  • GHH, GHA a QB umožňují zároveň zavěšení a maskování.

Používejte maskování s ventilací, aby nedošlo k přetlaku horkého vzduchu

  • Zachycený horký vzduch se roztahuje a zvyšuje tlak, který může vystřelit normální maskování. Použitím našeho maskování s ventilací se tomuto efektu můžete vyhnout, např. GAP, GAQ nebo GVM.

Minimalizujte hrany laku

  • Přechod mezi lakovanými a maskovanými povrchy může být někdy ostrý – jedním ze způsobů jak předejít tomuto problému, je zastínit přechodovou zónu např. se zátkou GKW.