ROZVOJ & INOVACE VÝROBY

Hned od začátku měl HangOn velký zájem o efektivní výrobu. Během let jsme vyvinuli řadu speciálních strojů a výrobních metod a pokračujeme v tom dodnes se stejným úsilím. V závislosti na
potřebách našich zákazníků vyvíjíme produkty a unikátní výrobní postupy bez ohledu na materiál, vzhled a množství.


HQC - tři různé materiály se stávají jedním produktem na stroji, vyrobené a vyvinuté společností HangOn.

Jedno chytré řešení z naší rychlé rodiny. HQS, je vyráběno strojem vyvinutým v HangOnu.

Chytré řešení – fixované háky pro automatizaci navěšování, na stroji vyvinutém v HangOnu.

Jedno z našich posledních chytrých řešení – HQL, je vyráběno strojem, který jsme vyvinuli v HangOnu.

Automatické bodové svařování je také jednou z výrobních metod vyvinutých v HangOnu.