TABELA OBCIĄŻEŃ, ZAWIESZKI


Belastningstabell Krok Pl

KILKA FAKTÓW NA TEMAT ŁADOWNOŚCI

Obciążenie pojedynczej zawieszki zależne jest od wielu czynników. Najważniejszy jest materiał, średnica drutu,
ortogonalna odległość. Przybliżony wzór dla pojedynczej zawieszki:

Mmax ≈  σs x ø³/99,5e
Mmax =  obiążenie, gdzie zaczynają się nieodwracalne odkształcenia (kg)
σs = wytrzymałość na zginanie = 0,8 x wytrzymałość na rozciąganie (MPa)
e = odległość ortogonalna

Standardowe zawieszki przy maksymalnym obciążeniu zachowują się typowo dynamicznie. Przy większym obciążeniu, kiedy zaczynają się nieodwracalne odkształcenia (siła zgięcia) są takie same dla DV i R ale dla DV M około dwukrotnie większe. Tak więc, DV i DV M opisuje się jako „wklęsłe” przedłużenie obciążenia przed obniżeniem lub spadkiem obciążenia, a R wygląda na wypukły kształt.

Ze względu na kształt zawieszek wartości obciążenia, po których następuje nieodwracalne odkształcenie i margines bezpieczeństwa są różne. Zawieszka R ma mniejszy margines niż DV.