ASORTIMAN Filter product categories PRIKAŽI SVE

FLEXI-RAM

(H2B K, HCF S, H2B A)

DESIGN Patent
Oznaka B, mm A, mm c/c, mm
H2B 800x100-500K90 ** 800 500 100
H2B 900x100-500K90 ** 900 500 100
H2B 1100x100-500K90 ** 1100 500 100
  • Svestrani H2B-top sa kukom protiv uvrtanja
  • Za korišćenje sa stranicama rama, kukama, HQS itd.
  • Radi na nagibima
  • Napomena: odgovarajući nivoi su uvek 100 mm kraći od mere B (na primer H2B 900x100-500K90 odgovara HQL 800)
Oznaka Broj nosača L, mm A, mm c/c, mm
HCF S1000x6x100 ** 9 1000 82 100
HCF S1000x6x150 ** 6 1000 82 150
HCF S1000x6x300 ** 3 1000 82 300
HCF S1500x6x100 ** 14 1500 82 100
HCF S1550x6x150 ** 10 1550 82 150
HCF S2000x6x100 ** 19 2000 82 100
  • Koristi se zajedno sa H2B-top, u parovima
  • Jednostavno prilagodljive dužine i razmaci između ušiju rama
  • Zaštitite neiskorišćene uši rama sa GAQ M6x30
Oznaka Pakovanje B, mm c/c, mm Broj mesta za kačenje
H2B 800x100 A ** 50 800 100 8
H2B 900x100 A ** 50 900 100 9
H2B 1100x100 A ** 50 1100 100 11
  • Otvoreni krajevi
  • Zaštićene tačke za kačenje
  • Preporučene maksimalne kuke Ø 5,0 mm