Assortment Filter product categories Show all

손잡이형 마개

(GAQ H)

DESIGN Patent
제품명 수량 (/box) 적용규격 d, mm D, mm L, mm DL, mm DH, mm 적용규격
GAQ M4X12 H ** 1000 M4 3,8 7,0 12 6,6 7,5 white
GAQ M5X15 H ** 1000 M5 4,7 8,3 15,4 7,8 8,8 green
GAQ M5x7 H ** 1000 M5 4,7 8,3 7 7,8 8,8 white
GAQ M6X11 H ** 1000 M6 5,7 9,6 11,4 8,9 10,1 blue
GAQ M6X18 H ** 1000 M6 5,7 9,6 18,4 8,9 10,1 blue
GAQ M8X8 H ** 1000 M8 7,6 12,1 8,4 11,2 12,8 yellow
GAQ M8X15 H ** 500 M8 7,6 12,1 15,4 11,2 12,8 yellow
GAQ M8X22 H ** 500 M8 7,6 12,1 22,4 11,2 12,8 yellow
GAQ M10X10 H ** 500 M10 9,4 14,6 10,4 13,5 15,5 brown
GAQ M10X18 H ** 250 M10 9,4 14,6 18,4 13,5 15,5 brown
GAQ M10X25 H ** 250 M10 9,4 14,6 25,4 13,5 15,5 brown
GAQ M12X25 H ** 200 M12 11,3 17,2 25,4 15,8 18,1 red
  • 기본형 마개 대비 2배 이상 빠른 효율성
  • 손잡이가 있어 사용하기 편리
  • 다양한 사이즈 보유
  • 하단부 골을 통해 압축 공기 배출