ASORTIMAN Filter product categories PRIKAŽI SVE

UKRUĆENJE ZA NOSAČE SA ZAŠTIĆENIM...

(HKP)

DESIGN Patent
Oznaka Pakovanje
HKP ** 250
  • Brzo sastavljanje rama od nosača
  • Postavite nosač vertikalno kao sastavni deo rama
  • Nije potreban ni alat ni zavarivanje da bi sastavili ram