ASORTIMAN Filter product categories PRIKAŽI SVE

RAMOVI

(HCF)

DESIGN Patent
Oznaka Broj nosača B, mm L, mm A, mm c/c, mm. Ø, mm Model
HCF 130067 M ** 9 700 1500 500 100 8 K
HCF 130081 M ** 9 700 1050 50 100 8 2U
HCF 130082 M ** 9 700 2000 500 150 8 K
HCF 130197 M ** 9 700 1550 50 150 8 2U
HCF 130405 M ** 7 700 2000 500 200 8 K
HCF 130406 M ** 7 700 1550 50 200 8 2U
HCF 19450 M ** 9 800 1500 500 100 8 K
HCF 21239 L ** 5 800 1500 500 200 10 K
HCF 25686 M ** 9 800 1050 50 100 8 2U
HCF 26240 M ** 14 800 1550 50 100 8 2U
HCF 29068 M ** 7 800 1550 50 200 8 2U
HCF 30454 M ** 9 800 2000 500 150 8 K
  • Ramovi za HCL, HQL ili H11B
  • Takođe pravimo ramove prema vašim potrebama za maksimalnu iskorišćenost linije za farbanje
  • Zaštitite neiskorišćene uške za kačenje kapicama GAQ M6x30

Oznaka Pakovanje c/c, mm Ø, mm
EAR ADAPTER 150 ** 50 150 6,0
  • Bolja iskoristivljost dubine 
  • Odgovara našim standardnim ramovima HCF