ASORTIMAN Filter product categories PRIKAŽI SVE

KUKE ZA CEVI

(HPY, ROB, RO)

DESIGN Patent
Oznaka Pakovanje H, mm L, mm Ø, mm
HPY A 50x5,0 ** 250 50 5,0
HPY A 50x8,0 ** 150 50 8,0
HPY A 100x5,0 ** 300 100 5,0
HPY A 100x8,0 ** 150 100 8,0
HPY A 100x12,0 ** 75 100 12,0
HPY B 50X8,0 ** 150 50 8,0
HPY B 100X8,0 ** 100 100 8,0
HPY T 250x8,0 90 ** 50 250 8,0
HPY T 250x12,0 90 ** 25 250 12,0
  • Horizontalno kačenje cevi i profila
  • HPY B sprečava okretanje predmeta koji se kači
  • Min. trag kačenja zbog dizajna kuke da na ulazu ne dodiruje zid cevi
Oznaka Pakovanje B, mm L, mm Ø, mm
ROB 50x2,0 D15 ** 2500 16 84 2,0
ROB 50x2,0 D20 ** 2000 21 89 2,0
ROB 50x2,0 D25 ** 2000 27 94 2,0
ROB 50x2,5 D30 ** 1200 32 99 2,5
ROB 50x2,5 D35 ** 1000 38 109 2,5
ROB 50x3,0 D40 ** 1000 45 119 3,0
ROB 50x3,0 D50 ** 650 50 129 3,0
  • Kuka od čelika za opruge za vertikalno kačenje cevi
  • Savršeno u kombinaciji sa vešaljkom H11B
  • Kuka dizajnirana da ostavlja min. trag kačenja
Oznaka Pakovanje Ø, mm B, mm L, mm
RO 100 ** 1000 1 45 40
RO 200 ** 500 2 100 90
RO 300 ** 250 3 80 90
  • Višenamenska kuka za različite namene od opružnog čelika
  • Pogodno za različite prečnike šupljih predmeta