АСОРТИМЕНТ Filter product categories ПОКАЖИ ВСИЧКИ

Рамки

(HCF)

DESIGN Patent
Номер на продукта No. of levels B, мм. H, мм. h, мм. c/c, мм. Модел
HCF 130067 M ** 9 700 1500 500 100 8 K
HCF 130081 M ** 9 700 1050 50 100 8 2U
HCF 130082 M ** 9 700 2000 500 150 8 K
HCF 130197 M ** 9 700 1550 50 150 8 2U
HCF 130405 M ** 7 700 2000 500 200 8 K
HCF 130406 M ** 7 700 1550 50 200 8 2U
HCF 19450 M ** 9 800 1500 500 100 8 K
HCF 21239 L ** 5 800 1500 500 200 10 K
HCF 25686 M ** 9 800 1050 50 100 8 2U
HCF 26240 M ** 14 800 1550 50 100 8 2U
HCF 29068 M ** 7 800 1550 50 200 8 2U
HCF 30454 M ** 9 800 2000 500 150 8 K
  • Рамки за HCL, HQL или H11B
  • Ние също така персонализираме рамки за оптимално използване на линията
  • Защитете присъединяването с капачка GAQ M6X30

Номер на продукта Количество за кутия c/c, мм. Ø, мм.
EAR ADAPTER 150 ** 50 150 6,0
  • Използва по-добра дълбочина
  • Пасва на основните рамки - HCF