АСОРТИМЕНТ Filter product categories ПОКАЖИ ВСИЧКИ

Окачващи компоненти

(BHL, HY, H11B, HCS, HCF, HCL, HCL W, HCSW, HCDP, HC)

DESIGN Patent
Номер на продукта Количество за кутия
BHL R66-6 ** 750
BHL R66-8 ** 750
BH R65-10 ** 350
BH R65-12 ** 350
BH R58-10 ** 400
HY 6x50-3,2x20 ** 1000
H11B 50x50 ** 300
Номер на продукта
HCS 1000x6,0 **
HCS 1000x8,0 K **
HCS 1500x6,0 **
HCS 1500x10,0 K **
HCS 2000x8,0 K **
HCS 2000x10,0 K **
Номер на продукта
HCL W 600X8 **
HCL W 700x8 **
HCL W 800x8 **
HCL W 1000x8 **
HCL W 1200x8 **
Номер на продукта Количество за кутия
HCSW 714x8 **
HCSW 814x8 **
Номер на продукта Брой/пакет
HCDP 14x2 S145V6 ** 500
HCDP 14x3 S145V8 ** 250
HCDP 14X2 S145H ** 500
HCDP 14X3 S145H ** 400
Номер на продукта Количество за кутия
HC 050x3x3 DV ** 2000
HC 050x4x4 DV ** 1500
HC 075x5x5 DV ** 1000
HC 100x8x8 DV ** 750
HC 050x3x3 R ** 2000
HC 050x4x4 R ** 1500
HC 075x5x5 R ** 1000
HC 100x8x8 R ** 750
Номер на продукта Количество за кутия
HCF EAR 65x6,0 ** 500
HCFMSIDE1200X100 **
HCFMSIDE1500X100 **
HCFMROOF 830X150 **
HCL 15x30-6,25 ** 500