АСОРТИМЕНТ Filter product categories ПОКАЖИ ВСИЧКИ

Куки за тръби

(HPY, ROB, RO)

DESIGN Patent
Номер на продукта Количество за кутия H, мм. L, мм. Ø, мм.
HPY A 50x5,0 ** 250 50 5,0
HPY A 50x8,0 ** 150 50 8,0
HPY A 100x5,0 ** 300 100 5,0
HPY A 100x8,0 ** 150 100 8,0
HPY A 100x12,0 ** 75 100 12,0
HPY B 50X8,0 ** 150 50 8,0
HPY B 100X8,0 ** 100 100 8,0
HPY T 250x8,0 90 ** 50 250 8,0
HPY T 250x12,0 90 ** 25 250 12,0
  • За хоризонтално окачване на тръби
  • HPY B елиминира възможноста от завъртане
  • Минимални следи при окачването
Номер на продукта Количество за кутия B, мм. L, мм. Ø, мм.
ROB 50x2,0 D15 ** 2500 16 84 2,0
ROB 50x2,0 D20 ** 2000 21 89 2,0
ROB 50x2,0 D25 ** 2000 27 94 2,0
ROB 50x2,5 D30 ** 1200 32 99 2,5
ROB 50x2,5 D35 ** 1000 38 109 2,5
ROB 50x3,0 D40 ** 1000 45 119 3,0
ROB 50x3,0 D50 ** 650 50 129 3,0
  • Куки от пружинна тел, за вертикално окачане на тръби.
  • Перфекни за комбиниране с H11B
  • Минимални следи от окачването
Номер на продукта Количество за кутия Ø, мм. B, мм. L, мм.
RO 100 ** 1000 1 45 40
RO 200 ** 500 2 100 90
RO 300 ** 250 3 80 90
  • Мултифункционални куки с функция за стягане
  • Голям диапазон от размери