АСОРТИМЕНТ Filter product categories ПОКАЖИ ВСИЧКИ

Транспортиращи системи /Системи за складиране

(FT)

DESIGN Patent
Номер на продукта
FT 1 **
FTW 1 **
FTW 2 **
FTG 2 **
FTH 1100 **
FTP 1 **
* Комплект от 4 въртящи се колела ** Комплект от 2 въртящи се и 2 фиксирани колела
Номер на продукта
FTBS 800 **
FTBS 1200 **
FTBK 800 **
FTBK 1200 **
FTH 1100 **
Номер на продукта L, мм.
FTR 1500 ** 1500
FTR 1700 ** 1700
FTR 1900 ** 1900
FTR 2100 ** 2100
FTR 2300 ** 2300
Номер на продукта L, мм.
FTS 1 ** 380
FTS 2 ** 380
FTS 3 ** 380
FTS 4 ** 380
FTS 5 ** 580
FTS 6 ** 580
FTS 7 ** 840
FTS 8 ** 840
FTS 9 ** 1230
FTS 10 ** 1230
Номер на продукта
FTR 1965 H **
FTM 1 **
  • FTM позволява компонентите на системата да бъдат използвани като временна работна станция или при предварителната подготовка
  • FTR 1965 H е перфорирана от двете страни, c/c 32 мм